Kirjavahetus sinu kaitsja või advokaadist esindajaga

Vangla personal ei tohiks piirata ega järelevalvata sinu suhtlust oma advokaadist esindajaga. Kirjavahetus ja telefonikõned sinu advokaadiga peavad olema täiesti salajased.

Keelatud on piirata sinu õigust kirjavahetusele või telefoni kasutamisel suhtlemiseks oma kaitsja või advokaadist esindajaga. Keelatud on läbi vaadata sinu kirju ja telefonisõnumeid kaitsjale või advokaadist esindajale. Ära saatmata ei või jätta sinu kirju kaitsjatele või advokaadist esindjatele.

Kirjavahetus sinu kaitsja või advokaadist esindajaga on salajane isegi juhul, kui sinu kaitsja või advokaadist esindaja on just määratud. Konfidentsiaalsuse ei sõltu teemadest, mida arutate.

näide Isegi kui oled advokaadilt abi palunud asjaga, mis ei seostu sinu kriminaalasjaga, näiteks lahutusega, on sinu kiri või vestlus siiski salajane.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kirjavahetuse privaatsus ja vabadus

Sinu ja kaitsja või advokaadist esindaja vahelise kirjavahetuse ebaseaduslik järelevalve rikub sinu õigust kirjavahetuse privaatsusele ja vabadusele.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Sinu ja kaitsja või advokaadist esindaja vahelise kirjavahetuse jälgimine või piiramine võib mõjutada sinu võimet esitada oma kaasust riigiasutuses või kohtus. Vaba suhtlus oma kaitsja või advokaadist esindajaga on iseäranis oluline kriminaalmenetluses. Kui sul ei lubata vabalt ja privaatselt suhelda oma kaitsja või advokaadist esindajaga, võib see rikkuda sinu õigust õiglasele kohtupidamisele või tõhusale õiguskaitsevahendile.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu kirjavahetust on ebaseaduslikult järelevalvatud või piiratud, peaksid selle üle kaebama vangla juhile või Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale ning seejärel halduskohtusse. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 25/09/2018