Teatud kirjavahetust peetakse eesõigustatuks, kuna see võib mängida olulist rolli sinu õiguste, kaasa arvatud inimõiguste kaitsel.

Kui oled süüdi mõistetud, peetakse sinu kirjavahetust riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega, sinu kaitsja või advokaadist esindajaga eesõigustatuks. Keelatud on keelduda kinnipeetava kirjade saatmisest riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja selle ametiisikutele, kaitsjatele ja advokaadist esindajatele ning kinnipeetava riigi konsulaartöötajale.

Kui oled vahistatu, peetakse sinu kirjavahetust kaitsja, advokaadist esindaja, õiguskantsleri, prokuröri, kohtu ja Justiitsministeeriumiga eesõigustatuks. Keelatud on kontrollida vahistatu kirju ja telefonikõnesid kaitsjale, advokaadist esindajale, prokurörile, kohtule, õiguskantslerile või Justiitsministeeriumile.

Igasugune sekkumine eesõigustatud kirjavahetusse vajab head põhjendust, mis tähendab, et selle üle tuleks järelevalvet teostada vaid erakorralistel juhtudel. 

Loe lisaks eesõigustatud kirjavahetuse liikide kohta:

Viimati uuendatud 19/09/2018