Ei ole olemas lõplikku nimekirja kellegi eraelu kohta käiva teabe kohta – mida võib avaldada ja mida mitte. Seda tuleb hinnata võttes arvesse iga asja kohta käivaid konkreetseid asjaolusid.

Hindamine

Selleks, et hinnata, kas avaldatud teave on õigustamatult sekkunud kellegi eraellu, on oluline arvesse võtta sisu, vormi ja avaldamise tulemust. Täpsemalt on vaja hinnata: 

  • sekkumise taset isiku eraellu
  • viisi, mil isiku eraelu puudutav teave avaldati
  • viisi, mil asjassepuutuvat isikut väljaandes kujutati
  • levitamise ulatust
  • isikule avaldamise tagajärjel tehtud kahju

näide Põhiliste asjaolude avaldamine isiku eraelu teatud üksikasjade kohta (nagu näiteks faktid nende eluloost) võivad olla õigustatud avaliku huviga. Kuid eriti isikliku ja intiimse teabe avaldamiseks (nagu näiteks fotode, mis kujutavad isiku ravi haiglas) peavad olema väga head põhjendused.

Fotode avaldamine

Kuigi väljendusvabadus kehtib ka fotode avaldamise kohta, on see ala, kus teiste isikute õiguste ja maine kaitsel on eriline tähtsus.

Sõltuvalt kontekstist, kus pildid tehti ja õhustikust, milles need avaldati, võivad esilehefotod, mis paljastavad privaatseid üksikasju isiku kohta, luua väga tugeva sekkumise isiku eraellu või isegi tagakiusamise tunde. Selline sekkumine võib sisaldada näiteks pidevat kuulsuste ahistamist tabloidlehtede poolt ja nende asukohta paljastavate piltide avaldamist vaid selleks, et lugejate uudishimu rahuldada. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018