Millised tingimused peaksid kinnipidamiskohas olema?

Kinnipidamisel hoitakse sind ajutises kinnipidamiskohas. Sul on õigus olla hoitud tingimustes, mis ei ole ebainimlikud ega alandavad.

Selleks, et hinnata, kas sind hoitakse inimõiguste standarditele vastavalt, peaksid tähelepanu pöörama järgmistele põhilistele tingimustele:

  • Kas mehi ja naisi hoitakse eraldi?
  • Kas sinu kamber on piisavalt suur seal hoitava inimeste arvu kohta?
  • Kas sul on voodi, madrats ja tekk?
  • Kas su kambris on tualett ja kraanikauss, mis on korralikult muust kambrist eraldatud? 
  • Kas kambris on liiga külm või liiga palav?
  • Kas sul on päeval päevavalgust ja peale päikseloojangut valgustus?
  • Kas sul on olnud võimalus saada värsket õhku, kui sind on hoitud kauem kui 24 tundi?
  • Kas sulle on antud süüa kolm korda päevas ja piiramatu juurdepääs joogiveele?
  • Kas oled saanud vajalikke hügieenitooteid?

Eestis on nende tingimuste üksikasjad ja standardid selgitatud vangistusseaduses, mis sätestab vangistuse, aresti ja eelvangistuse täideviimise korra ning korralduse.

Milliseid inimõigusterikkumisi võib esineda?

Ebasobivates tingimustes hoidmine võib olla väga alandav ja põhjustada füüsilisi ja psühholoogilisi kannatusi. Näiteks, kui sulle ei anta toitu või võtt, või sa pead tualetti kasutama teiste kambrikaaslaste ees, või sul ei ole voodit ning sa ei saa mitu tundi istuda või pikali heita. Ebasobivate tingimuste tagajärjeks võib olla ebainimlik või alandav kohtlemine. 

Kuid kannatused peavad ulatuma vähemalt raskuse miinimtasemeni, et need inimõigusi rikuks. Hinnates seda, kas sind on hoitud ebainimlikes või alandavates tingimustes, tuleks arvesse võtta olukorra kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. Sageli hinnatakse kinnipidamiskoha tingimusi koos ja mitte üksiku isoleeritud juhtumi põhjal. Selleks, et halba kohtlemist saaks pidada piinamiseks, peavad tegevused olema iseäranis tõsised ja julmad ja põhjustama tõsiseid kannatusi. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2017