Kas sul on kinnipidamise jooksul õigus meditsiiniabile?

Õigus meditsiiniabile

Kui sind kinni peetakse, on sul vajadusel õigus meditsiiniabile. Politsei peab sind teavitama sinu õigusest saada meditsiiniabi niipea, kui oled kinni peetud. Seda õigust tuleb sulle selgitada kirjalikult, ning kui vaja, võid paluda politseil seda õigust sulle üksikasjalikumalt seletada.

Kinnipidamisejärgne tervisekontroll

Politsei peab kinnipidamisprotokollis kirjeldama sinu füüsilist seisundit. Lisaks peab enne sinu kambrisse viimist sinuga samast soost politseinik vaatama üle sinu keha, et avastada nähtavaid vigastusi. Politseiametnik peab sinult ka küsima sinu tervisliku seisundi kohta. Sul on kohustus avaldada, kui sul on terviseprobleeme, mis võivad ohustada sinu või teiste elusid, või kui vajad erikohtlemist. Need kaebused peab politseiametnik kirja panema. Politsei peab kutsuma arsti, kui see tundub vajalik. Politsei peab piisava hoolsusega hindama seda, kas kinnipeetav vajab meditsiiniabi. Nad peavad arvesse võtma olusid, mis võivad sellisele vajadusele viidata.

Tasuta meditsiiniabi

Igasugune kiirabi peab olema tasuta. Meditsiiniabi, mida vajad vigastuse, ägeda haiguse või halveneva kroonilise haiguse puhul, tuleb samuti tasuta anda.

Milliseid inimõigusterikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Sobiva meditsiiniabi puudumise tulemuseks võib olla ebainimlik või alandav kohtlemine või isegi piinamine. Kuid kannatused peavad ulatuma vähemalt raskuse miinimumtasemeni, et põhjustada inimõiguste rikkumist. Hinnates seda, kas meditsiiniabi puudumine on olnud ebainimlik või alandav, tuleks arvesse võtta kannatuste kestust, füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja terviseprobleeme. Teod peavad olema iseäranis tõsised ja julmad ning põhjustama väga ränki kannatusi, et halb kohtlemine oleks piinamine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui kinnipeetav sureb kinnipidamise jooksul vajaliku meditsiiniabi puudumise tõttu, võib selle tagajärjeks olla õigus elule rikutud. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas õigust elule on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/09/2017