Kuidas nõuda hüvitust uurimisasutuse ebaseadusliku tegevuse eest?

Õigus hüvitusele

Võid küsida hüvitust, kui kandsid uurimise käigus kahju politseipoolse halva kohtlemise tulemusel. Sa võisid kanda materiaalset kahju. Halb kohtlemine võib põhjustada ka psühholoogilist mõju ja kannatusi, mille eest võid nõuda moraalse kahju hüvitamist.

Hüvitus kriminaalasjas

Uurija võib avada kriminaalasja politseinike vastu sinu kaebuse põhjal. Sel juhul võid küsida hüvitust kahju eest kannatanuna kriminaalmenetluses. Kui hüvitamise nõudega ei saa kahju kriminaalmenetluse käigus hüvitada või ei saa seda täielikult hüvitada, on sul õigus nõuda nende kahjude hüvitamist ka tsiviilnõuet esitades. Mõnel juhul on sul ka õigus saada kannatanuna riigilt hüvitust. Loe selle kohta lisa ohvriabi seadusest.

Hüvitus kriminaalmenetluses

Võib esineda ka olukordi, mil politsei tegevus ei kvalifitseeru kuriteona. Kuid see ei tähenda ilmtingimata, et teatud juurdluse käigus politseinike poolt tehtud tegevused ei rikkunud sinu õigusi. Nendel juhtudel võid nõuda kahju hüvitamist, esitades kirjaliku hüvitamise avalduse prokuratuurile, kui prokuratuur ei ole sinu kohtuasjaga kohtusse läinud. Kui sinu menetlus on kohtusse läinud, võid esitada kahju hüvitamise avalduse kohtule enne kohtumenetluse lõppu. Kohus otsustab kahju hüvitamise üle otsusega.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2017