Kuidas kaevata tingimuste üle sinu vahi all pidamise kohas ja küsida hüvitust?

Õigus kaevata

Uurimisasutustel on õigus sinu vahi all pidamise ajal läbi viia teatud uurimistegevusi, mis kaasavad ka sind. Loe lisaks uurimistoimingute kohta.

Uurimistoiminguid läbi viies peab politsei, või mõnel juhul prokuratuur, austama sinu inimõigusi. Kui usud, et sinu õigusi rikuti, võid kaevata uurimisse kaasatud isikute käitumise üle.

Milliseid rikkumisi võib uurimise käigus esineda?

Teatud sinu protseduuri ja inimõiguste rikkumised uurimise käigus võivad mõjutada sinu kohtuasja tulemust. Näiteks, kui sind on ähvardatud, et loovutaksid teavet, mis sind süüdi mõistab, sinu advokaat ei olnud ülekuulamisel juures, või sulle ei antud teatud dokumente, millele sul on õigus. Võid kaevata ka politseipoolse halva kohtlemise üle (füüsilise jõu ja ähvarduste kasutamine) uurimise ajal, isegi kui usud, et see ei mõjutanud sinu kohtuasja tulemust.

Kuhu kaebust esitada?

Võid kaevata uurimismeeskonna liikme käitumise üle järelevalvet teostavale prokurörile. Kui sa ei tea, kes on järelevalvet teostav prokurör, võid kaebuse adresseerida prokuratuurile üldiselt. Sinu kaebus edastatakse asjassepuutuvale isikule prokuratuuris.

Esitamise tähtajad

Pead kinni pidama oma kaebuse esitamise tähtaegadest. Sellel juhul on tähtaeg enne süüdistustakti koostamist. Pea meeles, et alati on parim kaevata niipea, kui võimalik. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Otsus

Prokuratuur uurib kaasust ja väljastab otsuse seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Otsus sisaldab ka teavet selle kohta, kus ja millal võid otsust edasi kaevata.

Hüvitus

Kui usud, et uurimise käigus rikuti sinu õigusi, võid ka nõuda hüvitust. Loe lisaks valides allpool Hüvitus.

Loe lisaks selle kohta, kuidas küsida hüvitust:

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2017