Vaenukuritegusid võib pidada kõige tõsisemaks diskrimineerimise vormiks. See tähendab ka seda, et vaenukuritegude aluseks võivad olla kõik diskrimineerimise alused. Vaenukuritegude õigesti tuvastamiseks on oluline olla nendest alustest teadlik.

Vaenukuriteo toimepanemisel on kurjategija valinud ohvri teatud tunnuste tõttu. Ehkki Eestis puudub vaenukuritegude regulatsioon, keelab Eesti karistusseadustik vaenu õhutamise rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel. Mõnes riigis võivad alused hõlmata ka soolist identiteeti, vanust jne.

Materjalid

Viimati uuendatud 13/06/2021