Kui oled vaenu tõttu saanud füüsiliselt või moraalselt kannatada või kui su vara on kahjustatud või kadunud või kui su pereliige või lähedane sugulane on vaenu tõttu surnud, on sul teatud õigused. Ehkki Eesti karistusseadustik ei sisalda vaenukuritegu kui konkreetset kuriteoliiki, on kõigil ohvritel siiski teatud õigused, sealhulgas õigus ohvriabile.

Õigus õiglasele kohtumenetlusele

Õigus õiglasele kohtumenetlusele kehtib kõigile vaenukuritegude ohvritele. Nii kurjategijal kui ka ohvril on kohtumenetluse ajal õigused ja kohustused.

Loe rohkem õiguse kohta õiglasele kohtumenetlusele.

Info giidi peatüki kohta

Selles giidi osas selgitatakse erinevaid olukordi, mille puhul inimene võib sattuda vaenukuritegude ohvriks, samuti seda, kuidas abi saada.

Loe rohkem vaenukuriteo ohvriks langemise eri aspektide kohta:

Viimati uuendatud 13/06/2021