Vaenukõne levitaja vastutab oma tegevuse eest. Erinevaid vastutuse vorme võidakse rakendada sõltuvalt sellest, kus ja kuidas vaenukõnet väljendati. Avalikult vaenu, vägivalda või diskrimineerimist õhutavate tegevuste tagajärjed toovad kaasa erineva vastutuse.

Vaenukõne õhutab vaenu või vägivalda isikute või gruppide vastu nende omaduste põhjal. See ei ole väljendusvabaduse all kaitstud ning seda saab seaduslikult takistada ja karistada.

Õigus õiglasele kohtumenetlusele

Õigus õiglasele kohtumenetlusele kehtib igasuguse vastutuse puhul. Nii kurjategijal kui ka ohvril on kohtumenetluse ajal õigused ja kohustused. Loe rohkem õiguse kohta õiglasele kohtumenetlusele.

Info giidi peatüki kohta

See giidi osa selgitab vaenukõne eest vastutamise erinevaid vorme.

Loe rohkem vastutuse kohta:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/08/2021