Kuidas kaevata, kui usud, et oled olnud vaenukõne ohver

Vaenukõne ohvrina on sul mitmeid viise, kuidas likvideerida sulle selliste väljendustega tehtud kahju. Tavaliselt uuritakse vaenukõnet kriminaalmenetluses, kuid lisaks sellele võid esitada ka tsiviilnõude hüvituse saamiseks.

Vaenukõnest teavitamine

Mõningatel juhtudel võib olla asjakohane kontakteeruda vaenukõnet võimaldava keskkonna haldajaga, näiteks raporteerides nähtud vaenukõnet vastavale sotsiaalmeediaplatvormile. See on eriti asjakohane, kui isik pole ise otsene vaenukõne ohver või kui pole valmisolekut taotleda väärteomenetluse või kriminaalmenetluse algatamist.

Samuti on oluline mõelda, kas platvormi, mis võimaldab vaenukõnet ja selle levitamist, on vajalik vastutusele võtta. Kui platvorm keeldub vaenukõne eemaldamast, võib tekkida ohvril õigus hüvitisele.

Kriminaal- ja väärteomenetlus

Kui usud, et oled olnud vaenukõne sihtmärgiks, võid esitada politseile palve algatada menetlus. Sõltuvalt asjaoludest võib tegu olla väärteo- või kriminaalmenetlusega.

Kui politsei lükkab tagasi sinu palve algatada kriminaalmenetlus ja arvad, et see otsus ei ole põhjendatud, võid selle edasi kaevata prokuratuurile. Pead kaebuse esitama kümne päeva jooksul kuupäevast, mil otsuse kätte said. Menetluskord ja tähtajad peavad otsuses märgitud olema.

Kui politsei lükkab tagasi sinu palve algatada väärteomenetlus ja arvad, et see otsus ei ole põhjendatud, võid selle edasi kaevata politseimenetleja juhile. Pead kaebuse esitama viieteistkümne päeva jooksul kuupäevast, mil otsuse kätte said. Menetluskord ja tähtajad peavad otsuses märgitud olema.

Loe rohkem vastutuse erinevate vormide kohta.

Tsiviilnõue

Sõltumata kriminaalmenetluse tulemusest, on sul õigus nõuda rahalist hüvitust sulle mittevaralist või varalist kahju põhjustanud väljenduste autoritelt või levitajatelt. Võid sellise nõude esitada kahel juhul:

  • Esiteks, kui politsei avab kriminaalasja ja esitab süüdistatavale süüdistuse, võid nõuda hüvitist süüdistatavalt kriminaalmenetluse ajal. Kuid kui sinu nõuet rahaliseks hüvituseks ei rahuldata kriminaalmenetluse käigus, võid esitada eraldi tsiviilnõude.
  • Teiseks, võid algatada tsiviilkohtuasja ja küsida rahalist hüvitust väljenduste autorilt või levitajalt isegi siis, kui politsei ja prokurör keelduvad kriminaalmenetlust algatamast või keelduvad tsiviilasja kriminaalmenetluse jooksul kuulamast. Sel juhul pead tõestama, et väited (või muud väljendusviisid) on põhjustanud sulle mittevaralist või varalist kahju.
  • Kolmandaks võid esitada tsiviilnõude ja nõuda rahalist hüvitust vaenu õhutajalt või selle jagajalt isegi juhul, kui sa ei pöördu menetluse algatamiseks politsei poole. Sel juhul pead tõestama, et väited (või muud väljendusviisid) on põhjustanud sulle mittevaralist või varalist kahju.

Loe rohkem tsiviilvastutusest.

Laimunõue

Isegi kui solvav väljend ei küündinud vaenukõne tasemeni ja seda ei loetud kuriteoks, võid siiski neid väljendeid pidada laimavateks ja esitada kaebuse. Loe lisaks selle giidi osadest laim ja kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 03/08/2021