Kui oled psühhiaatriahaiglasse paigutatud, on sul õigus viibida tingimustes, mis ei ole ebainimlikud ja alandavad.

Selleks, et hinnata, kas sind hoitakse kooskõlas inimõigustega, peaksid tähelepanu pöörama järgmistele tingimustele:

  • Kas sinu tuba on piisavalt suur seal viibiva inimeste arvu kohta?
  • Kas sul on võimalik ringi kõndida ja ühiselt kasutatavaid ruume kasutada?
  • Kas naised ja mehed on paigutatud eraldi ruumidesse?
  • Milline on haiglas seis hügieeniga, näiteks, kas sinu tuba, duširuumid ja tualetid ning muud ühiselt kasutatavad ruumid on puhtad?
  • Kas tualettides ja duširuumides on tagatud privaatsus?
  • Kas temperatuur sinu toas ja haiglas üldiselt on hästi reguleeritud?
  • Kas toidu kvaliteet ja kogus on vastuvõetavad?
  • Kas sul on juurdepääs piisavale kogusele veele?
  • Kas sul on olnud võimalik regulaarselt duši all käia ja saada vajalikke hügieenivahendeid?
  • Kas sul on olnud võimalik viia läbi teisi hügieeniga seotud tegevusi, näiteks pesta oma riideid?

Haiglat pidavad ametivõimud vastutavad ka turvalisuse eest sellest asutuses. Näiteks peavad nad tagama ehitise turvalisuse, tuleohutuse jne.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimlik või alandav kohtlemine

Sobimatutes tingimustes hoidmine võib olla väga alandav ja põhjustada füüsilisi ja psühholoogilisi kannatusi. Näiteks, kui sulle ei anta toitu või vett, või kui pead kasutama väga räpast ja sobimatut tualetti, või kui sinu tuba on ülerahvastatud, külm või räpane. Sobimatute tingimuste tagajärjeks võib olla ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumine.

Sellegipoolest peab nende tingimuste tõttu kannatamine ulatuma vähemalt minimaalse raskusastmeni, et see tooks endaga kaasa inimõiguste rikkumise. Hinnates seda, kas sind on hoitud tingimustes, mis on ebainimlikud või alandavad, tuleb arvesse võtta selliseid tegureid, nagu olukorra kestus, selle füüsiline ja psühholoogiline mõju, sinu vanust, sugu ja tervislikku seisundit. Sageli hinnatakse tingimusi tervikuna ja mitte üksiku eraldiseisva juhtumi põhjal. Selleks, et halba kohtlemist peetaks piinamiseks, peavad tegevused olema iseäranis tõsised ja julmad ning põhjustama väga ränki kannatusi.

Õigus elule

Väga halvad tingimused, eriti pika aja jooksul, võivad viia psühhiaatriahaiglas viibivate haavatavate isikute surmani. Sellised olukorrad võivad kaasa tuua õiguse elule rikkumise.

Loe kaebamise võimaluste kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/09/2017