Isegi siis, kui sind paigutatakse tahtest olenematult psühhiaatriahaiglasse, peab sind ravist teavitama ja sind ei või sundida ravimeid võtma vastu sinu tahtmist.

Sellegipoolest on olukordi, mil sulle võidakse ravimeid anda sinu tahte vastaselt. See võib juhtuda, kui on selge oht, et oma seisundi tõttu:

  • võid kahjulik olla endale või teistele, või
  • väljendad aggressiooni teiste vastu

Meditsiiniline personal peab esmalt üritama sind suuliselt rahustada. Ravimite manustamine ei tohiks olla esimene lahendusviis.

Kui meditsiiniline personal peab sulle ravimit andma sinu tahte vastaselt, peab doos sinu rahustamiseks olema võimalikult väike. Ravimi manustamine peab lõppema kohe, kui sa ei ole enam endale ja teistele ohtlik.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Sinu tahte vastaselt sulle ravimite andmine sekkub sinu õigusesse kontrollida sinuga toimuvat ja seega sinu õigusesse eraelule. Jõuga ravimite manustamine on keemilise ohjeldamise viis. Kuid mitte iga olukorra tagajärjeks ei ole inimõiguste rikkumine. Selleks, et sinu õigusi rikutaks, peab sinu tahte vastaselt ravimite manustamine olema mitte-vajalik ja ebaproportsionaalne. See tähendab näiteks seda, et sind sunniti ravimeid võtma muudes, kui eelpool kirjeldatud olukordades, või ravim oli liiga tugev või seda anti vajalikust kauem. 

Eestis on jõuga ravimi manustamine ja kaebemenetlus selgitatud psühhiaatrilise abi seaduses. Võid ka kaebemenetluse kohta lisaks lugeda. 

Materjalid

Viimati uuendatud 02/10/2017