Kui usud, et sinu õigusi on seoses tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamisega rikutud, on sul õigus kaevata.

Kõigepealt peaksid kaebama kohalikke meetmeid kasutades Eesti ametiasutustele ja kohtutele. Nemad peaksid suutma pakkuda lihtsaimat ja kiireimat lahendust sinu probleemile.

Euroopa ja rahvusvahelised institutsioonid ei võta sinu nõuet vastu, kui sa ei ole püüdnud kõigepealt kohalikele institutsioonidele kaevata. Võid vaid siis Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide poole pöörduda, kui usud, et sinu õiguste rikkumisi ei suudetud Eesti institutsioonides heastada.

Teave selle osa kohta

See e-giidi osa selgitab, kus võid kaevata tingimuste ja kohtlemise üle psühhiaatriahaiglates.
Võid lugeda lisaks Euroopa ja rahvusvahelise kaebuste menetluskorra kohta inimõiguste institutsioonide osast.

Viimati uuendatud 04/10/2017