Kui sind on psühhiaatriahaiglasse paigutatud, ei tohiks sind keegi tahtlikult kehaliselt või verbaalselt väärkohelda. Seda ei tohiks kunagi pidada raviprotsessi osaks. 

Sinu psühhiaatriahaiglas viibimise ajal ei või töötajad sind füüsiliselt ega verbaalselt väärkohelda. Nad peavad kontrollima ka asutuse teisi elanikke, et nad sind ei väärkohtleks. Sa peaksid personalile ütlema, kui keegi sind väärkohtleb, sest nad ei pruugi sellest teadlikud olla ja seega ei saa sind aidata.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kehaline või verbaalne väärkohtlemine sinu saatmise või asutuses viibimise ajal võib kaasa tuua inimõiguste rikkumise. Psühhiaatriahaiglasse paigutamisel võid end tunda iseäranis haavatavana, kuna oled ametivõimude kontrolli all ja ei saa lahkuda. Kui sind sellises olukorras kehaliselt või verbaalselt väärkoheldakse, võib selle tagajärjeks olla mitte vaid füüsiline valu ja kannatused, vaid sellel võib olla ka tõsine psühholoogiline mõju. Selle tulemuseks võib olla ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumine.

Sellegipoolest peab nende tingimuste tõttu kannatamine ulatuma vähemalt minimaalse raskusastmeni, et see tooks endaga kaasa inimõiguste rikkumise. Hinnates seda, kas sind on hoitud tingimustes, mis on ebainimlikud või alandavad, tuleb arvesse võtta selliseid tegureid, nagu olukorra kestus, selle füüsiline ja psühholoogiline mõju, sinu vanust, sugu ja tervislikku seisundit. Sageli hinnatakse tingimusi tervikuna ja mitte üksiku eraldiseisva juhtumi põhjal. Selleks, et halba kohtlemist peetaks piinamiseks, peavad tegevused olema iseäranis tõsised ja julmad ning põhjustama väga ränki kannatusi.

Loe kaebamise võimaluste kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/09/2017