Lapsendamine tunnustab seaduslikult lapsendajate ja lapse vahelist peresuhet. Õigus seda suhet luua ja säilitada on kaitstud inimiõigusega era- ja perekonnaelule.

Lapsendamine ja perekonnasisesed suhted

Lapsendamise eesmärk on tagada, et vanemliku hoolitsuseta lapsed saaksid elada perekeskkonnas. Lapsendamise kõige tähtsam tingimus on, et see on lapse huvides. See tähendab, et lapse huvid peaksid olema olulisemad lapsendajate huvidest. Teisisõnu, lapsendamine „annab lapsele perekonna, mitte perekonnale lapse“.

Pärast lapsendamist on lapsendaja ja lapsendatu vaheline õigussuhe võrdne bioloogilise vanema ja lapse vahelise suhtega.

Lapsendamine ja inimõigused

Sinu õigus õiglasele kohtulikule arutamisele hõlmab lapsendamismenetlusi tsiviilkohtus. 

Otsused lapsendamismenetluses, iseäranis, kui lapsendamisest keeldutakse, kuna kuulud teatud inimeste rühma, võivad mõjutada ka sinu õigust võrdsele kohtlemisele.

Loe lisaks:

Materjalid

Viimati uuendatud 22/10/2020