Faktiline suhe ja registreeritud kooselu

Paari faktilist suhet võib pidada perekonnaks. Paarid, kes ei soovi või ei saa abielluda, võivad oma kooselu registreerida, et nautida seadusega rohkem kaitset ja hüvesid.

Registreeritud kooselu

Kaks täiskasvanut, kellest vähemalt ühel on Eestis elukoht, võivad notari juures oma kooselu registreerida. Kooselu registreerimise õigus on võrdne samasoolistele ja vastassoolistele paaridele.

Registreeritud kooselus elavate partnerite kohustused ja õigused teineteise ja kolmandate isikute suhtes on piiratumad kui abielu puhul. Registreeritud partnerid peavad kooselu jooksul teineteist toetama ja ülal pidama. Neil on teineteise suhtes võrdsed õigused ja kohustused.

Registreeritud kooselulepingu pooled võivad kokku leppida ühe poole lapse (laste) ja teise registreeritud partneri vahelises suhtes. Registreeritud partner võib esitada kohtule lapsendamistaotluse. Registreeritud partner võib lapsendada teise registreeritud partneri bioloogilise lapse või lapse, kelle teine registreeritud partner lapsendas enne, kui pooled sõlmisid registreeritud kooselulepingu. Seadus näeb ette võimaluse lapsendada ka teistes olukordades, et vältida äärmist ebaõiglust.

Õigus abielluda

Inimõigused, nagu näiteks õigus abielluda või õigus eraelu puutumatusele, ei kohusta riiki tagama samasoolistele paaridele juurdepääsu abielule samamoodi kui vastassoost paaridele.

Võrdne kohtlemine

Kuigi riigi valik mitte anda samasoolistele paaridele õigust abielluda on Euroopa Inimõiguste konventsiooni kohaselt endiselt seaduslik, võib see siiski mõjutada sinu era- ja perekonnaelu. Teatud küsimused võivad olla seotud sellega, et sul on perekondlik suhe oma partneriga, kuid teie suhte õigusliku tunnustamise puudumine võib võtta teilt võimaluse seda teatud valdkondades täielikult nautida. Kui oled oma kooselu registreerinud või abiellunud väljaspool Eestit, ei pruugi Eesti riik siiski alati teie peret tunnustada. Kui arvate, et teid diskrimineeritakse või teie õigust perekonnaelule rikutakse, peaksite konsulteerima juristiga. Eesti kohtutes on võidetud mitmeid samasooliste paaride kaasusi.

Regulatsiooni puudumine või ebaseaduslik regulatsioon põhjustab ebavõrdsust samasooliste abielus vastassoost paaride vahel. Sageli saavad kohtud ebaõiglust parandada.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020