Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Ülesanded

  • panustada puudepoliitika kujundamisse läbi ühisseisukohtade väljakujundamise, arvamuste andmise ja esindamise ning läbi osalemise erinevates töögruppides, komisjonides ja projektides
  • pakkuda informatsiooni ja koolitusi EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, arendada edasi liikmesorganisatsioonide pädevusi ja kompetentse puuetega inimeste eluolu parandamiseks üle Eesti
  • anda teavet puudega inimestele ning puuetega inimestega tegelevatele sptsialistidele puudetemaatika osas (toetused, teenused, võimalused, kohustused jm) läbi seminaride, infopäevade, EPIKoja trükiste ning kodulehekülje
  • arendada puuetega inimeste omavahelist sidusust ning puudega noorte tegevusvaldkondi
  • olla aktiivsed siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

Võta ühendust

www.epikoda.ee/
epikoda@epikoda.ee
+372 661 6629

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
Tallinn 10137
Eesti

Viimati uuendatud 16/08/2017