Mittetulundusühing Eesti Naiste Varjupaikade Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühingute liit, mis ühendab Eestis naistevastase vägivalla ohvritele varjupaigateenust pakkuvaid ogranisatsioone.

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Tugitelefon 1492

1492 on üleriigiline 24h lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust
 • on langenud vägistamise ohvriks

Tugitelefonile helistamine on kõigist sidevõrkudest tasuta.

Tugikeskused

Vägivalda kogenud naised, kes vajavad tuge ja abi kas üksi või koos lastega, saavad pöörduda naiste tugikeskuste poole. 

Naiste tugikeskused on avatud kõigis Eesti maakondades, teenuste osutamisel ei lähtuta elukohast. Naiste tugikeskuste asukoht ei ole turvalisuse huvides avalik, ühendust saab nendega ööpäevaringselt võtta telefoni ja meili teel.

Ülesanded

 • pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti
 • annavad asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega
 • samuti nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta. 
 • tugikeskused pakuvad turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral võimalust rahuneda, välja puhata ning ka ajutiselt elada, 
 • psühholoogilist nõustamist või 
 • psühhoteraapiat ning 
 • õigusabi.

Võta ühendust

www.naisteliin.ee
info@naisteliin.ee 
+372 56240606 

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Tuukri põik 10a-9
Tallinn 10120
Eesti

Viimati uuendatud 24/11/2017