Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused.

Millal organisatsiooni poole pöörduda

Strateegiline hagelemine võrdse kohtlemise valdkonnas

Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Seda saab teha nii tsiviil-, kriminaal- kui haldusasjades. Strateegilise hagelemise eesmärk on alati üksikute ja hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Varjupaigataotlejate nõustamine

Eesti Inimõiguste Keskus pakub varjupaigataotlejatele:

  • tasuta esmast nõustamist varjupaiga- ja kinnipidamismenetluses
  • esindamist ametiasutustes, sh kohtutes
  • abi riigi õigusabi taotlemisel

Sellekohase sooviavalduse saab edastada e-posti aadressil või telefonil +372 6445148 ning leppida kokku sobiv aeg nõustamiseks.

Ülesanded

  • inimõiguste alane järelvalve
  • uuringud
  • huvikaitse
  • varjupaigataotlejate nõustamine
  • mitmekesisuse kokkuleppe kooridneerimine
  • strateegilime hagelemine

Võta ühendust

www.humanrights.ee
info@humanrights.ee
+372 644 5148

Eesti Inimõiguste Keskus
Parda 4 (kolmas korrus)
Tallinn 10151
Eesti

Viimati uuendatud 16/08/2017