Lähisuhtevägivalda võib selgitada tsüklilise ja korduva käitumismustrina, mis koosneb pinge kogunemise faasist, vägivalla plahvatusest ja mesinädalate faasist.

Vägivallatsükkel on lähisuhtevägivalla puhul sageli esinev muster ja see koosneb kolmest põhifaasist, mis tavaliselt tsüklina korduvad:

  • Pinge tekkimise faas
  • Vägivalla plahvatus
  • Mesinädalate faas

Lähisuhtevägivalla juhtumites on tavaline, et pärast füüsilise vägivalla toimepanemist vägivallatseja vabandab oma ohvri ees, ütleb, et armastab teda ja annab lubadusi muutuda, mis loob fantaasia ja raskendab ohvri lahkumist vägivaldsest suhtest. Asjaolu, et suhe on jõudnud nn mesinädalate faasi ja sel ajal ei toimu aktiivset vägivalda, ei tähenda, et lähisuhtevägivald oleks lõppenud. Vastupidi, eelduse järgi jõuab suhe uuesti pinge kogunemise ja korduva vägivalla faasi. Lisaks säilitab vägivallatseja ohvri üle võimu ja kontrolli kõikides etappides, sealhulgas mesinädalate faasis.

Kui keegi ei sekku vägivallatsüklitesse, lüheneb „rahuperioodide” kestus iga tsükli vahel ja vägivallatsükkel muutub tõsisemaks, st vägivalla plahvatuse faas esineb sagedamini ja on brutaalsem, samal ajal kui mesinädalate faas kipub kaduma. Paljudel juhtudel ei ole ohvri üle kontrolli säilitamiseks vaja kasutada aktiivset füüsilist vägivalda.

Viimati uuendatud 14/11/2021