Lähisuhtevägivalda on nelja liiki – füüsiline, emotsionaalne, seksuaalne ja majanduslik vägivald.

Füüsiline vägivald on igasugune füüsiline kahju. Näiteks peksmine, löömine, juuste tõmbamine, lämmatamine, tõukamine, käega haaramine või relva kasutamine.

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalne kahju, näiteks vägistamine, sunniviisiline või vägivaldne vahekord, vägivaldne osalemine seksuaalses tegevuses või seksuaalne ahistamine.

Emotsionaalne vägivald on igasugune verbaalne, emotsionaalne või psühholoogiline kahju, näiteks regulaarsed ähvardused, ähvardus füüsilise või seksuaalse vägivallaga, ähvardused lapsi ära võtta, alavääristamine, ahistamine (jälitamine, kodu või töökoha juures ootamine, regulaarne ja soovimatu helistamine või sõnumite või e-kirjade saatmine), sõprade ja sugulastega kohtumise keelamine.

Majanduslik vägivald on igasugune tegevus, mille eesmärk on ohvri allutamine, kus rõhuja kasutab relvana majanduslikku olukorda, näiteks sissetulekute varjamine, ohvri sissetulekute äravõtmine, sissetulekute teenimise keelamine või raha andmine ainult siis, kui ohver on vägivallatseja nõudmised täitnud.

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021