On väga tavaline, et lähisuhtevägivalla raskusaste kasvab aasta-aastalt ja see võib mõnel juhul lõppeda surmaga.

Võimaliku lähisuhtes tapmise riskitegurid on järgmised:

  • Ähvardused tappa
  • Kägistamise katsed
  • Sunnitud seks
  • Füüsilise vägivalla suurenemine aja jooksul
  • Partneri kontroll ohvri igapäevaste tegevuste üle

Kui vägivallatseja kasutab nimetatud tegevusi, suureneb tapmise oht. Samas esineb lähisuhtevägivalla juhtumite puhul tapmise oht ka siis, kui vägivallatseja pole veel ühtegi ülalnimetatud tegu toime pannud.

Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul on tunnistatud nähtust nimega eraldusrünnak, st naistel, kes on lahutamas või on hiljuti oma partnerist lahku läinud, on tulevikus palju suurem väärkohtlemise oht. Enamik tõsiseid ja surmavaid lähisuhtevägivalla juhtumeid pannakse toime siis, kui naised üritavad vägivaldsest suhtest lahkuda, eriti esimese kolme kuu jooksul pärast lahkumist. Eraldusrünnak on seotud lähisuhtevägivalla võimu ja kontrolli olemusega – kui ohver üritab vägivaldsest suhtest lahkuda või on äsja lahkunud, tunneb vägivallatseja, et kaotab oma väljakujunenud domineerimise ohvri üle. Seetõttu kasutab ta võimu ja kontrolli taastamiseks raskemat füüsilist vägivalda, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või lõppeda tapmisega.

Seetõttu on lähisuhtevägivalla ohvri õiguse elule ja tervisele kaitsmiseks vaja riigi tagatud kaitset lähisuhtevägivalla eest, et aidata ohvritel vägivaldsest suhtest turvaliselt väljuda.

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021