Kohtu ülesanded, eeskirjad ja menetluskord, mida ta peab asja arutledes järgima, peavad olema seadusega sätestatud.

Sinu asja uuriv kohus peab olema seaduse alusel loodud. See tähendab, et on kehtestatud seadus, mis selgitab kohtu ülesandeid, eeskirju ja menetluskorda, mida kohtuasja arutades tuleb järgida.  

Seaduse alusel loomine tagab, et kohus on loodud ja töötab seaduse järgi, mis on piisavalt selge ja usaldusväärne, ja et kohtusüsteemi ei saa lihtsalt muuta ja mugandada kellegi huvide järgi. See tagab ka, et kohtud järgivad alati iga üksiku kohtuasjaga tegeledes eelnevalt kehtestatud reegleid ja menetluskorda. Sinu kohtuasja ei tohi arutada kohtus, mida ei ole seaduse alusel loodud. 

Peamine seadus, mis tegeleb tsiviilmenetlusega on tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017