Kohtunikud ei tohi olla isiklikult huvitatud ühegi kohtuasja tulemusest, millega nad seotud on, ega olla eelarvamustega või erapoolikud.

Sinu kohtuasja uurivad kohtunikud peavad olema erapooletud. See tähendab, et nad ei tohi olla isiklikult huvitatud kohtuasja tulemusest ega eelarvamustega või erapoolikud.

Erapooletu kohtunik

Tõsiasi, et kohtunik ei nõustu sinu arvamusega või eelistab teise osapoole väiteid, ei tähenda tingimata erapoolikust. Eeldatakse, et kohtunikud on alati erapooletud. Seega, tõestamaks kohtuniku isiklikku huvi, eelarvamust või kallutatust peab sul olema väga veenvaid tõendeid. 

näide Kui kohtunik teeb erapoolikuid või diskrimineerivaid ütlusi sinu kohta istungil või avalikult, võib see anda tõsiseid tõendeid tema erapooletuse puudumise kohta.

Kohtunik ei tohiks kohtuasja uurida kui:

  • ta on suguluses ühe poole või kohtunikuga kohtuasjas
  • ta on osalenud selles asjas (või teises kohtuasjas, mis põhineb samadel asjaoludel või vaidlusel) varasemas etapis osapoole, eksperdi, tunnistaja, kohtuniku, tõlgi või kohtusekretärina
  • ta on isiklikult huvitatud kohtuasja tulemusest

Kohtuniku taandamine

Tsiviilkohtumenetluse seadustik tagab võimaluse kohtuniku taandamiseks, kui sa arvad, et ta ei ole erapooletu. Üldiselt teavitatakse sulle sinu asja kohtunikud enne menetluse algust. Kui tead mõnd põhjust, miks kohtunik ei tohiks sinu asja arutada, peaksid paluma kohut eemaldada see kohtunik enne asja uurimise algust. 

Sellist avaldust saab esitada peale menetluse algust ainult siis, kui oled avastanud sellise põhjuse hilisemas staadiumis. Sel juhul pead esitama avalduse niipea kui võimalik.

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017