Teatud olukordades on sul tunnistajana õigus ütluste andmisest keelduda ja sa võid teatud küsimustele vastamisest keelduda.

Tunnistamine iseenda või perekonnaliikme vastu

Sul on õigus keelduda iseenda või enda perekonnaliikmete vastu tunnistamisest. Kui sind sunnitakse iseenda või enda perekonna vastu tunnistama, võib see rikkuda sinu õiglase kohtupidamise õigust või õigust perekonnaelule.

näide Kui sa oled olnud seotud kuriteo toimepanemisega ja sind võidakse selles süüdistada, võid keelduda tunnistamast, kui küsimuste vastused sunniksid sind ennast süüdi tunnistama. Samuti võid keelduda tunnistamast, kui sinu vastused süüdistaksid sinu perekonnaliiget.

Ametisaladused

Lisaks ei saa sind sundida tunnistama või esitama isiklikke märkmeid, kui sa oled vaimulikkonna liige, kaitseadvokaat, tervishoiutöötaja või tõlk. See keeld kehtib vaid sellise informatsiooni kohta, mille said oma ametikohuseid täites. Näiteks:

  • Vaimulikkonna liikmena võid keelduda paljastamast informatsiooni, mida oled teada saanud pihil.
  • Kaitseadvokaadina ei saa sa tunnistada informatsiooni kohta, mis on sulle usaldatud oma kliendi poolt konfidentsiaalselt.
  • Tõlgina ei saa sa tunnistada informatsiooni kohta, mille said teada tõlkides, et tagada kaitse õigusi.
  • Tervishoiutöötajana on sul õigus keelduda tunnistamast põlvnevuse, kunstliku viljastamise, isiku perekonna või tervisega seoses.

Eraelu

Sinu õigus eraelule, mis on inimõigus, peab tunnistust andes samuti kaitstud olema. Ametnik, kes sind küsitleb, ei või paluda sul paljastada oma eraelulisi üksikasju, mis ei ole õigustatud ja vajalikud kohtuasja huvides. Kui see juhtubkohtueelses uurimise etapis, peaksid esitama uurivale kohtunikule kaebusele. Kui see juhtub kohtusaalis, peaksid paluma kohtul need küsimused välja jätta, mis arvad, et rikuvad sinu eraelu privaatsust.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2017