Tunnistajana menetluses on sul menetlusõigused, mida tuleb järgida.

Informatsioon menetluse kohta

Enne ütluse andmist tuleb sind informeerida sinu õigustest ja kohustustest tunnistajana.

Näiteks on sul tunnistajana õigus teada:

  • miks sind on kutsutud seletust andma;
  • kes on sind intervjueeriv ametnik;
  • millises menetluses sinu ütlust kasutatakse.

Ütlus

Kohtuistungil ja ka kohtueelses staadiumis võid ütlusi teha keeles, mida sa räägid ja mõistad. Seega, kui vaja, peab ametnik, kes sinu seletuse võtab, määrama sulle tõlgi, aitamaks sul küsimusi mõista.

Kui sinu tunnistaja ütlus võetakse kohtueelses staadiumis ja kirjutatakse uurija või prokuröri poolt üles, on sul õigus seda lugeda ja üle vaadata. Kus sa ei nõustu sellega tervikuna, osaliselt või teatud sõnastuses, võid seletusele lisada oma märkmeid või lisandeid.

Õigus ütluste andmisest keelduda

Teatud olukordades on sul ka õigus ütluste andmisest keelduda. Nende olukordade kohta loe artiklist õigus ütluste andmisest keelduda.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2017