On mitmeid viise, kuidas ära hoida või kõrvaldada oma õiguste rikkumist kriminaalmenetluses, milles tunnistajana osaled. Kui rikkumist ei kõrvaldata, on mitmeid viise, kuidas hüvitust küsida.

Sinu õigused tunnistajana

Kui sa usud, et sind tunnistama kutsumise käigus või sinu ütluse võtmisel on sinu õigusi rikutud, peaksid kaebuse esitama:

  • järelevalvet teostavale prokurörile – kui ütluse võttis uurija;
  • kõrgema staatusega prokurörile – kui ütluse võttis prokurör.

Sinu eraelu

Kui usud, et ütluse võtmisel esitatud küsimused paljastavad õigustamatult sinu eraelu saladusi, peaksid kaebuse esitama:

  • uurivale kohtunikule kohtueelse menetluse ajal;
  • otse kohtule, paludes küsimus kohtuistungi ajal välja jätta.

Kaitse andmisest keeldumine

Kui sinu kohtuasjas tegi otsuse uurija või prokurör, peaksid selle edasi kaebama riigi peaprokurörile. 

Kui otsuse tegi vastavalt haldusmenetluse seadusele riigi peaprokurör, peaksid esmalt esitama vaide prokuratuuri ja siis kaebama selle edasi halduskohtusse. 

Kui otsuse tegi kohus, peaksid apellatsiooni esitama kõrgema astme kohtule.

Hüvitus

Kui sinu õiguste rikkumist ei kõrvaldatud kohtuistungi ajal, peaksid edasi kaebama teistesse riiklikesse või rahvusvahelistesse inimõigusasutustesse, et kindlaks teha, kas sinu õigusi rikuti, ja et saada hüvitust. Loe lisaks hüvituse kohta.

Loe veel hüvitiste kohta:

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 10/05/2019