Tunnistajana kriminaalmenetluses palutakse sul tunnistusi anda selle kohta, mida tead ja mis on menetluse jaoks kasulik. Kui sind kutsutakse tunnistajaks, pead kutsele reageerima ja kohtu ees küsimustele vastama.

Kui sind tunnistajaks kutsutakse, on sul seadusega ettenähtud kohustus ilmuda kutsutud ajal ja kuupäeval. Sul on kohustus vastata kõigile sulle esitatud küsimustele ausalt ja tõeselt.

On kaks erandit, mil võid keelduda küsimustele vastamast:

  1. võid keelduda iseenda või enda perekonnaliikmete vastu tunnistamisest;
  2. võid keelduda avaldamast informatsiooni, mis on kaitstud osana sinu ametisaladusest. See on nii vaid siis, kui oled vaimulikkonna liige, kaitseadvokaat, tervishoiutöötaja või tõlk.

Kui sinu ütluse tõttu on sinu või sinu pere turvalisus ohus, on riigil kohustus sind kaitsta.

Inimõigused kriminaalmenetluses

Kui sa oled kriminaalmenetluses tunnistaja, mitte ohver ega süüdistatav, ei mõjuta kohtuasja tulemus sind otseselt. See tähendab, et kuigi oled kohtuistungil kohal, et ütlusi anda, ei peeta sind kriminaalmenetluses osalejaks. Seega ei kehti sulle õiglase kohtupidamise õigus.

Sellegipoolest peab riik kaitsma sinu elu ja tervist, sinu era- ja perekonnaelu ning teisi õigusi, mis võivad olla mõjutatud selle tõttu, et aitad lahendada kuritegu.

Seega võib kriminaalmenetluses osalemine mõjutada sinu inimõigusi. Näiteks:

  • sinu era- ja perekonnaelu õigust;
  • õigust ennast mitte süüdistada;
  • sinu õigust elule või ebainimliku kohtlemise keeldu tõsise ohu korral.

näide Kui sind sunnitakse vastama sinu abikaasat süüdistavatele küsimustele, võib see rikkuda sinu õigust pereelule. Või, kui oled tunnistaja ja sinu ütluse tõttu on sinu elule reaalne oht, võib sinu elu mittekaitsmine viia õiguse elule rikkumiseni.  

Uuri lisaks oma õiguste ja kohustuste kohta ja kuidas kaevata, kui arvad, et sinu õigusi on rikutud.

Viimati uuendatud 29/04/2017