Mõlemaid menetluse pooli, ehk sind ja prokuröri, tuleb kohtu ees kohelda võrdselt.

Võrdsus kohtu ees tähendab, et mõlemale menetluse poolele tuleb anda võrdne võimalus esitada kohtule oma tõendeid ja väiteid. See tähendab ka, et nii sind kui ka prokuröri tuleb teavitada tõenditest ja teise poole avaldustest ja mõlemal peab olema võimalus neid kommenteerida.

See tähendab, et sinule või sinu advokaadile tuleb anda võimalus:

  • pääseda juurde kohtuasja toimikule
  • esitada kohtule oma tõendeid;
  • vaidlustada prokuröri tõendeid
  • väljendada oma arvamusi ja märkusi

Kohus võtab vastu vaid asjasse puutuvaid tõendeid ja väiteid. Kohtul on õigus hinnata sinu tõendeid ja märkusi ning tagasi lükata need, mida ta peab asjasse mitte puutuvaks.

Tõendite avalikustamine

Kuna prokurör on alati paremas positsioonis tõendite kogumiseks, peab ta avaldama sinu vastu kogutud tõendid ja materjalid. Selle hulka kuuluvad ka need, mis töötavad sinu kasuks.

Sulle võidakse keelata juurdepääs tõenditele, mis sisaldavad riigi julgeoleku või kaitstud identiteediga tunnistajate kohta käivat teavet. Kuid sinu õigus õiglasele kohtupidamisele võib olla rikutud, kui otsus põhineb ainult või otsustaval viisil tõenditel, mida sul pole olnud võimalik läbi vaadata või vaidlustada.  

Loe pikemalt tõenditest.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018