Sul on õigus suulisele arutamisele vähemalt ühes menetluse astmes. Sul on ka õigus suulisel arutamisel kohal olla isegi siis, kui sind kaitseb advokaat.

Suuline arutamine

Sul on õigus suulisele arutamisele vähemalt ühes kriminaalmenetluse astmes. Eestis uuritakse sinu kohtuasja üldiselt suuliselt kõigis kaebuse etappides, välja arvatud apellatsioonikohtus ja kassatsioonikohtus. 

On istungeid, nagu näiteks kaebuse lubatavuse kohta või kassatsioonikohtu istungid, milles tegeletakse tehniliste või puht-juriidiliste küsimustega. Sellistel juhtumitel ei ole kohus kohustatud suulist arutamist pidama, kuni sul on olnud võimalus oma väited ja märkused kirjalikult esitada.

Apellatsioonikohus peab üldiselt sinu kohtuasja arutama avalikel istungitel, kui üks osapool on palunud suulist arutamist või kui apellatsioonikohus on seda vajalikuks pidanud. 

Õigus kohal olla

Sul on ka õigus istungitel kohal olla. Sul on see õigus isegi siis, kui sind kaitseb advokaat.  

Õigus kohal olla sisaldab kohustust kohtu kutsel istungitest osa võtta. Kui sa ei võta istungitest osa ja sa ei ole kohut aegsasti puudumise põhjustest teavitanud, võidakse sinu kaasust uurida ilma sinu kohalolekuta.

Kui sind on süüdi mõistetud ilma, et sa oleks istungil kohal olnud (kohtupidamine in absentia), ei tähenda see alati sinu õiguste rikkumist. Sellisel juhul võid taotleda uut istungit, kui oled süüdimõistmisest sinu juuresolekuta teada saanud või kui sind sellepärast kinni peetakse. Uuel istungil peab kohus saama läbi vaadata nii kohtuotsuse asjaolusid kui ka õiguslikku arutluskäiku.  

Võid uut istungit taotleda, kui sa ei ole esimesel istungil selgesõnaliselt loobunud õigusest kohal olla ja kui suudad tõestada, et sind ei saa süüdistada eelmiselt istungilt meelega puudumises.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/01/2017