Kriminaalmenetluse ametlik keel Eestis on eesti keel. Kuid võid küsida tõlki, kui sa ei räägi või ei mõista eesti keelt.

Kohtuistung

Kriminaalmenetluse ametlik keel Eestis on eesti keel. Kõik kohtudokumendid, kaasa arvatud istungite protokollid ja kohtuotsus, valmistatakse eesti keeles.

Kui sa ei räägi või ei mõista eesti keelt, on sul õigus küsida tasuta tõlki. Kohtuistungil avalduste tegemisel on sul õigus kasutada keelt, mida räägid. Kohus peab sulle tõlgi tagama isegi siis, kui sinu advokaat räägib eesti keelt.

Kohtul ei ole kohustust tagada tõlki, kui räägid või mõistad eesti keelt, kuid eelistad kohtus kasutada mõnd teist keelt.

Eriline abi

Kui sul on kuulmis- või nägemispuue või sinu võime rääkida on kahjustatud, peab kohus sulle tõlgi tagama. Kohus peab tagama, et tõlk tõlgib menetlust mitte ainult keeles, mida sa räägid, vaid ka viisil, mis on sulle sobiv.

Istungisaaliväline menetlus

Võid paluda tõlki kohtumisteks oma kaitseadvokaadiga mitmes olukorras:

  • kohtumised, et valmistuda kohtueelseks küsitlemiseks
  • ettevalmistused kohtuistungiks
  • kohtu otsuse peale kirjaliku kaebuse ette valmistamine ametnikele, kes vastutavad sinu kriminaalmenetluse eest
  • ette valmistamaks kirjalikke avaldusi piiravate meetmete nagu näiteks kinnipidamise, politseile raporteerimise kohustuse, üle vaatamiseks
  • valmistamaks ette dokumente kirjalikus menetluses
  • valmistamaks ette apellatsioonkaebusi ja kassatsioonkaebusi

Teatud olulised menetlusdokumendid tuleb tõlkida sulle keelde, mida räägid ja mõistad. Näiteks: kinnipidamiskorraldus, prokuröri süüdistus ja lõplikud kohtuotsused kriminaalmenetluse kõigis etappides.

Sul on õigus esitada kaebusi ja avaldusi, kaasa arvatud apellatsioonkaebusi ja kassatsioonkaebusi, enda keeles, kuid kõik dokumendid, mida tuleb kaasata kriminaal- ja kohtutoimikusse, tuleb tõlkida eesti keelde.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/01/2017