Sul on õigus avalikule kohtulikule arutamisele. See tagab, et kohus ei võta vastu otsuseid salajas ja et kohtu töö on avalik ja üldsusele nähtav.

Sinu õigus avalikule kohtulikule arutamisel sisaldab kaht aspekti – avalikku kohtulikku arutamist ja kohtuotsuste avalikku väljakuulutamist.

Materjalid

Viimati uuendatud 03/04/2024