Ohvrina on sul õigus nõuda hüvitust kuriteo tõttu kogetud kahju eest. See võib olla füüsilise või vaimse kahju ja/või rikutud või kaotatud vara eest.

Hüvitamispalve kriminaalmenetluse ajal

Eestis võid paluda hüvitust kümne päeva jooksul alates kriminaaltoimiku esitamisest. Tsiviilhagi kahju sissenõudmiseks võib esitada peale seda kuupäeva vastavalt tsiviilmenetlusele.

Võid küsida, et hüvitatakse mõlemad:

  • sinu rikutud või kaotatud vara

näide Rikutud auto, või raha, mille oled kulutanud haiglas ravi peale.

  • vaimsed kannatused

näide Kui oled olnud inimröövi ohver ja sind on hoitud päevi vangistuses, võid küsida hüvitust kogetud vaimsete kannatuste eest. Lisaks, kui said füüsilisi vigastusi kuriteo tagajärjel, võid küsida hüvitust vaimsete kannatuste eest.

Hüvituse summa

Kohus võtab vaimsete kannatuste eest hüvituse summa mõistmisel arvesse:

  • kuriteo raskust;
  • saadud vigastusi ja nende tagajärgi;
  • psühholoogilist traumat, mida kannatasid ning teisi faktoreid.

Hüvitus riigilt

Vastavalt Eesti seadustele võid nõuda hüvitust riigilt. Sul on sellisele hüvitusele õigus, kui kuriteo tagajärjel:

  • oled saanud raske tervisekahjustuse;
  • oled seksuaalkuriteo või inimkaubanduse ohver;
  • sul on olnud vähemalt kuus kuud kestnud terviserike;
  • on surnud su lähisugulane: abikaasa, vanem, laps, adopteeritud laps, vend või õde.

Tsiviilnõue

Kui sa ei nõudnud hüvitust kriminaalmenetluse jooksul, võid esitada tsiviilnõude kahju hüvitamiseks. See nõue tuleb esitada tsiviilkohtule (maakohtule). Võid tsiviilnõude kahju hüvitamiseks esitada isegi siis, kui kriminaalkohus on süüdistatava õigeks mõistnud.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2017