Kohtunikud peaksid järgima vaid seadusi ja mitte olema mõjutatud kellestki teisest.

Sinu asja uuriv kohus peab olema sõltumatu. See tähendab, et otsust tehes peavad kohtunikud järgima vaid seadusi ja mitte olema mõjutatud kellestki teisest.

Sõltumatu kohtusüsteem

Sõltumatus tähendab, et kohtusüsteem seisab eraldi valitsusest (täidesaatvast võimust) ja Riigikogust (seadusandlikust võimust). Teatud vältimatud mõjutused kohtusüsteemi toimimisel ei tee kohtuid automaatselt ebaõiglaseks. Oluline on, et kohtunikke ei mõjutata otsuse tegemisel üheski kohtuasjas, mida nad uurivad. 

näide See tähendab, et kuigi president määrab ametisse kohtunikud või justiitsministeerium arendab poliitikat kohtuküsimustes, ei tähenda see, et kohtud pole sõltumatud. 

Sõltumatud kohtunikud

Sõltumatus tähendab ka, et teised kohtuasjas osalejad ei või kasutada oma mõjuvõimu ega survestada kohtunikku tema otsuse tegemisel. 

näide Kohtunik ei saa kohtuasja arutada, kui ta töötab ka ülikoolis ja üks kohtuasja pooltest on selle ülikooli dekaan.

Kohtuniku ametist taandamine

Ei piisa, kui kohus on formaalselt sõltumatu, vaid kohtuasja osapooltel ega avalikkusel ei tohi olla ka kahtlusi sõltumatuse osas. Kui suudad näidata, et sul on põhjendatud kahtlusi kohtuniku sõltumatuse osas, peaks sellest piisama kohtuniku taandamiseks. 

Väärteomenetluse seadustik tagab võimaluse kohtuniku ametist taandamiseks, kui sa arvad, et ta ei ole sõltumatu. Üldiselt teavitatakse sulle, kes on sinu asja arutavad kohtunikud enne menetluse algust. Kui tead mõnd põhjust, miks kohtunik ei tohiks sinu asja arutada, peaksid paluma kohtult selle kohtuniku eemaldamist enne asja uurimise algust. Hiljem saab sellise avalduse esitada vaid siis, kui oled avastanud põhjuse hilisemas staadiumis. Sel juhul pead esitama avalduse niipea kui võimalik. 

Materjalid

Viimati uuendatud 09/02/2017