Valimistel kandideerimise õigust piiratakse sarnaselt hääletamise õigusega, kuid paljudel juhtudel veel rangemalt. Kõik piirangud peavad aga olema seaduslikud, vajalikud, proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.

Valimisel kandideerimise piirangud on rahvusvaheliste inimõiguslepingute kohaselt aktsepteeritavad, kui need vastavad eelnimetatud kriteeriumidele. Sellised piirangud võivad hõlmata muu hulgas vanusepiiranguid, elukoha- või kodakondsusepiiranguid, kokkusobimatute ametikohtade piiranguid ja muid piiranguid. Riikidel on valimistel kandideerimise õiguse piiramisel laiem kaalutlusõigus kui hääletamise õiguse piiramisel.

Valimistel kandideerimisel on kaks peamist piirangute kategooriat, mis vastavad järgmistele põhimõtetele: mittevalitavuse ehk ineligibiliteedi põhimõte ja ametite ühitamatuse ehk inkompatibiliteedi põhimõte.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023