Organisatsioonid ja võimalused

Millistes organisatsioonides saad kaasa lüüa?

Peale üldiste vabaühenduste saad kaasa lüüa ka kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise tasandi noortegruppides ja -organisatsioonides, näiteks:

Poliitilised organisatsioonid

 • ÜRO noordelegaatide programm
 • Euroopa Noorteparlament
 • Eesti erakondade noorteühendused

Noortepoliitika grupid

 • Eesti Noorteühenduste Liit 
 • kohalikud noortevolikogud

Õpilasesindused ja -liidud

 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • sinu haridusasutuse õpilasesindus
 • korporatsioonid ja seltsid

Muud

 • Eesti Skautide Ühing
 • Eesti Giidide Liit

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023