Eesti noortepoliitika

Noortepoliitika määratleb noorte avalikes suhetes osaluse edendamise eesmärgid ja meetodid.

Eestis on noorsootöö seaduse kohaselt noor 7-26-aastane isik. Noortepoliitika on eelkõige välja toodud noortevaldkonna arengukavas 2021–2035. See sätestab strateegilised eesmärgid, tegevussuunad ja tegevused noortesektoris. See rõhutab noorte kodanikuosaluse ja noorte õiguste kaitse toetamise tähtsust.

Noortepoliitika teostamisse on eriti kaasatud kohalikud omavalitsused, kes vastutavad noorsootöö planeerimise ja tegevuste ulatuse eest. Riik loob õigusliku ja strateegilise raamistiku ning toetab kohalikke omavalitsusi prioriteetsete valdkondade määramise ja teenuste osutamise osas.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023