Kas sul on õigus meditsiinilisele abile?

Sul on õigus meditsiinilisele abile kogu kinnipidamiskohas viibimise aja jooksul. Kiirabi peab alati olema tasuta.

Kinnipidamiskeskuses on olemas arst ja õde. Teised spetsialistid kutsutakse arsti või õe korraldusel.

Õigus meditsiinilisele abile ei tähenda, et riigil on kohustus maksta kõige eest. Rahastuse ulatus ja menetluskord riigieelarvest sinu meditsiiniliseks läbivaatuseks ja vajalikeks terviseteenusteks määratakse sotsiaalministri määrusega. Riigil ole kohustust maksta kalli ravi eest, mis ei ole otsekohe vajalik. 

Sinu tervislikku seisundit kontrollib arst sinu kinnipidamiskohta paigutamisel vormistades spetsiaalse patsiendikaardi.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimlik ja alandav kohtlemine

Sobiliku meditsiinilise abi puudumine võib tagajärjeks tuua inimõiguste rikkumise, näiteks ebainimliku ja alandava kohtlemise. Näiteks, kui kannatad kõhuvalu märkimisväärse  aja jooksul ja sul ei ole võimalik arsti juurde minna. 

Kuid see ei ole alati inimõiguste rikkumine, kui sa ei saa meditsiinilist abi otsekohe. Piin ja väärkohtlemine peab ulatuma vähemalt minimaalse raskusastmeni. Hindamaks, kas meditsiinilise abi puudumise tagajärjeks oli ebainimlik ja alandav kohtlemine, võetakse arvesse selliseid asjaolusid nagu väärkohtlemise kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. 

Loe rohkem, kuidas hinnata, kas sinu õigusi on rikutud siit.

Õigus elule

Kui kinnipeetav sureb ilma vajaoleva meditsiinilise abita kinnipidamisel, võib selle tagajärjeks olla õiguse elule rikkumine. Loe rohkem selle rikkumise tähenduse kohta. 

Materjalid

Viimati uuendatud 01/03/2017