Hädaolukorra mõiste ja liigid

Inimõigustest erandite tegemist võivad õigustada vaid väga tõsised avalikud hädaolukorrad, kus on ohus elanike füüsiline turvalisus, poliitiline iseseisvus, territoriaalne terviklikkus või õiguste tagamiseks hädavajalike riigiasutuste olemasolu ja toimimine.

Valitsus võib teada anda, et kavatseb mõnest inimõigusest erandeid teha ainult väga erandlikel asjaoludel, mis on piisavalt tõsised, et „ohustada rahva eluvõimet”. Sisuliselt tähendab see kriisi- või eriolukorda, mis puudutab kogu elanikkonda ja ohustab riigisisese ühiskonna organiseeritud elu. Üldjuhul on tegemist väga tõsiste olukordadega, kus on ohus elanike füüsiline turvalisus, poliitiline iseseisvus, territoriaalne terviklikkus või õiguste tagamiseks hädavajalike riigiasutuste olemasolu ja toimimine.

näide Sõda teise riigiga ohustab riigi elanike territoriaalset terviklikkust, poliitilist iseseisvust ja füüsilist turvalisust. Sõda teise riigiga sinu riigi territooriumil loetakse hädaolukorraks, mille puhul võidakse erandeid teha mõnest inimõigusalasest kohustusest.

Hädaolukord peab tegelikult toimuma või olema vahetult ähvardav. See tähendab, et riigid ei pea ootama hädaolukorra, näiteks terrorirünnaku või keskkonnakatastroofi tegelikku toimumist, et hakata meetmeid võtma, vaid peab olema piisavalt selge, et kriis on möödapääsmatu või selle tagajärjed on palju hullemad, kui midagi ette ei võeta.

Hädaolukord ei pea tingimata levima kogu riigi territooriumile – ainult riigi konkreetset piirkonda puudutav kriis võib olla „rahva eluvõimet ohustav” avalik hädaolukord. Need hädaolukorrad peavad aga olema nii erandlikud, et inimõiguste piirangud, mis tavaliselt on lubatud, ei ole ilmselgelt piisavad avalikku turvalisust ja julgeolekut ähvardava ohuga toimetulemiseks.

näide Tõsine terrorioht riigi ühes piirkonnas võib õigustada inimõigustest erandi tegemist. Sellisel juhul ei tohiks erandit automaatselt kohaldada kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui on piisavalt õigustatud põhjusi, miks see on regionaalse kriisi lahendamiseks vajalik.

Hädaolukordade liigid

Mõned hädaolukorrad, mis võivad õigustada inimõigustest erandi tegemist, on:

  • relvakonflikt
  • pandeemia
  • valitsuse kukutamise katse
  • terrorioht
  • suur looduskatastroof

Loe lähemalt:

Materjalid

Viimati uuendatud 28/04/2023