Võid volinikule avaldusele esitada kui arvad, et sind on diskrimineeritud sinu soo, perekondlike kohustuste täitmise, lapsevanemaks olemise, rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, ning töösuhtes ja hariduses ka usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, sotsiaalse seisundi tõttu või seetõttu, et esindad töötajate huvisid, kuulud töötajate ühingusse, täidad kaitseväeteenistuse kohustust, töötad osalise tööajaga või teed renditööd. Samuti võid diskrimineerimisasjades voliniku poole pöörduda, kui oled Eestis töötav Euroopa Liidu kodanik või tema perekonnaliige.

Samas on mõned tingimused, mida pead enne avalduse esitamist arvesse võtma:

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019