Vorm

Üldiselt peab avaldus olema kirjalik, kuid volinik võib sind aidata suulise avalduse kirja panemisel.

Saada oma avaldus aadressile avaldus@volinik.ee. Kirjelda võimalikult täpselt, kuidas sind on ebavõrdselt koheldud ja too välja kõik sulle teada olevad juhtunu asjaolud. Sul ei ole vaja täita kindlat vormi, kuid kui soovid, võid esitada avalduse ka elektroonilise vormi abil, mis on kättesaadav voliniku kodulehel.

Keel

Voliniku töökeel on eesti keel. Võid oma avalduse aadressile avaldus@volinik.ee saata ka mõnes muus keeles, sel juhul sõltub edasise menetluse keel konkreetsetest asjaoludest. 

Sisu

Avaldus peab selgelt sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

  • avaldaja nime (sinu nime)
  • sinu kontaktandmeid
  • fakte sinuga juhtunu kohta (milles täpselt diskrimineerimine seisnes)
  • väiteid ja teisi sinu asja toetavaid tõendeid

Ürita üles kirjutada oma diskrimineerimisasjaga seotud faktid ja probleemid. Selleks, et aidata volinikul olukorda paremini mõista, kirjuta lihtsalt, keskendu teemale, põhjenda oma väiteid.

Voliniku keeldumine arvamuse andmisest

Volinik võib keelduda arvamuse andmisest järgmistel asjaoludel:

  •  diskrimineerimisele viitavaid asjaolusid on vähe või need puuduvad
  • samal alusel ja sama eseme kohta on volinik eelnevalt arvamuse andnud
  • samal alusel ja sama eseme kohta on algatatud kohtumenetlus, jõustunud kohtuotsus, algatatud menetlus töövaidluskomisjonis, jõustunud töövaidluskomisjoni otsus, esitatud avaldus õiguskantslerile, on pooleli õiguskantsleri lepitusmenetlus diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks või õiguskantsleri poolt on lepitusmenetluses kinnitatud kokkulepe.

Tasuta õigusabi

Sul ei ole volniku poole pöördumisel õigus tasuta õigusabile. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024