Kui isikut koheldakse usutunnistuse või veendumuste alusel teiste sarnases olukorras olevate inimestega võrreldes ebavõrdselt, võib selle tulemuseks olla usuline diskrimineerimine.

Mis on usuline diskrimineerimine?

Usutunnistus või veendumused tähendavad, et pead (või ei pea) kinni ühest kindlast religioonist, sul on usuline taust, mõni muu (tavaliselt filosoofiline) veendumus, või sa ei ole usklik. Näiteks, võid kuuluda organiseeritud (selge struktuuri ja veendumuste süsteemiga) religiooni nagu näiteks katoliku, protestantliku, vene õigeusu, moslemi, sikhi, mormooni, baptistliku või judaistliku, olla mitteusklik, ateist, või sul ei ole filosoofilisi või religioosseid vaateid. Usuline diskrimineerimine võib kaasata ka kellegi teisiti kohtlemist, sest ta on teatud religioonist isiku perekonnaliige või temaga kuidagi teisiti seotud.

Diskrimineerimise keeldu võidakse rikkuda, kui isikule keelatakse teatud õigusi ja neid koheldakse erinevalt (paremini või halvemini) kui kedagi teist nende tegeliku või arvatava usutunnistuse või veendumuse tõttu. Pealegi võib diskrimineerimine toimuda erinevatel viisidel, mis ei ole alati otsesed ja ilmsed. Seega on oluline ära tunda erinevat liiki diskrimineerimist.

Kuigi usutunnistusel või veendumusel põhinevat diskrimineerimist võib esineda mitmel alal, on võimaliku usulise diskrimineerimise kõige tavalisemad alad seotud töökohaga.

Töösuhted

Inimõigused keelavad diskrimineerimise, kui see puudutab töösuhete aspekte, kaasa arvatud tööle võtmist, vallandamist, palka, tööülesandeid, edutamist, koolitusi ja teisi töösuhte tingimusi.

näide Kui moslemist töökohale kandideerijal on parim kutsekvalifikatsioon, oleks diskrimineeriv teda mitte tööle võtta, kuna tööandja arvab, et ta ei sobi valdavalt kristlikku keskkkonda. Kuid radikaalset kristlikku isikut hotelli vastuvõtulaua administraatoriks mitte-palkamist sellepärast, et ta keeldub hotelli registreerimast abielus mitte-olevaid paare, ei peetaks diskrimineerivaks, kuna tema mitte-palkamiseks on teisi mõistlikke põhjuseid.

Erandjuhtudel võib olla siiski õigustatud erinev kohtlemine usulistel alustel.

Teiste õiguste ja vabaduste piiramine

Mure turvalisuse üle kasvava religioosselt motiveeritud vägivalla tõttu võib tänapäeval diskrimineerimise alusel piirata või rikkuda mitmeid muid õigusi ja vabadusi. Sellised garantiid, nagu väljendusvabadus, ühinemisvabadus, usuvabadus ja liikumisvabadus võivad olla kõige rohkem häiritud.

näide Erakonnal võidakse keelata registreeruda, kui on võimalik teha kindlaks, et neil on teatud religioossed vaated, mis on vastuolus demokraatiaga või mis õhutavad vägivalda. 

Giidist võid lisaks lugeda kõige tavalisemate igapäevaelu alade kohta, kus diskrimineerimist võib esineda.

Materjalid

Viimati uuendatud 13/07/2019