Kui isikut koheldakse (bioloogilise või sotsiaalse) soo alusel teiste sarnases olukorras olevate inimestega võrreldes ebavõrdselt, võib selle tulemuseks olla sooline diskrimineerimine.

„Bioloogiline sugu“ viitab isiku bioloogilisele staatusele ja tähendab meest või naist, meestest või naistest, tüdrukutest või poistest koosnevat rühma. Bioloogiline sugu võib tähendada ka soolist identiteeti, kuidas ennast tajutakse – kas mehena, naisena või transseksuaalse inimesena. „Sotsiaalne sugu“ viitab rollidele, mis määratakse isikutele ühiskonnas nende bioloogilise soo põhjal.

Ühiskonnas on mitmeid soostereotüüpe. Näiteks uskumus, et teatud töid peaks tegema naine vaid tema soo pärast, või et naised on üldiselt meestest otsuste tegemisel vähem kompetentsed, kuna nad on emotsionaalsemad.

Kahjuks viivad soostereotüübid sageli soolise diskrimineerimiseni, kui keegi jäetakse ilma teatud õigustest tema bioloogilise või sotsiaalse soo tõttu. Lisaks on mitmeid viise, kuidas diskrimineerimine võib toimuda, ning see ei pruugi alati olla otsene ja ilmne. Seega on oluline ära tunda erinevaid diskrimineerimise vorme.

Töösuhte kontekst

Sooline diskrimineerimine, eriti naiste vastu, toimub sageli töösuhte kontekstis. Näiteks toimub see sageli tööle võtmisel, edutamisel või palga suuruse määramisel.

näide Sooline diskrimineerimine naise suhtes toimub, kui talle keeldutakse tööd andmast, kuna tööandja arvab, et ta võib rasedaks jääda, või selle kaudu, et meessoost töötajale makstakse sama töö eest kõrgemat palka. Sooline diskrimineerimine mehe suhtes toimub, kui vaid naisi võetakse tööle sotsiaaltöötajana, kuna arvatakse, et neil on rohkem empaatiat.

Seksuaalne ahistamine on samuti töökohaga seotud diskrimineerimise vorm. Seksuaalse ahistamise juhtumitel ei pruugi ohver saada vähem palka või jäänud edutamisel vahele. Kuid isikul võib olla raske või võimatu oma tööd teha sobimatute seksuaalsete kommentaaride või töökohas aset leidva käitumise tõttu.

näide Teadetetahvlile pandud sobimatu seksuaalse tooniga nalju või materjale, mis loovad vaenuliku töökeskkonna, peetakse seksuaalseks ahistamiseks. Ülemuse nõue, et alluvad taluvad seksuaalseid lähenemiskatseid töökoha saamise või hoidmise tingimusena, on seksuaalne ahistamine.

Giidist võid lisaks lugeda kõige tavalisemate igapäevaelu alade kohta, kus diskrimineerimist võib esineda.

Materjalid

Viimati uuendatud 26/06/2019