Inimestevaheliste erinevustega seotud aluseid, mis võivad saada põhjuseks, miks kedagi diskrimineeritakse, on mitmeid. Oluline on olla teadlik kõige tavalisematest alustest, et tuvastada diskrimineerimisolukordi.

Diskrimineerimise keeld tähendab seda, et sind ei tohi kohelda halvemini, kui teisi inimesi vaid selle pärast, kes sa oled. Aluseid, mille põhjal inimesi kõige sagedamini diskrimineeritakse, on mitmeid. Seetõttu kutsutakse neid kaitstud tunnusteks või alusteks, mille põhjal on diskrimineerimine keelatud. Neid võib leida erinevatest inimõiguste dokumentidest ja Eesti seadusandlusest.

Kõige tavalisemad alused, mille põhjal diskrimineerimine on keelatud, on sugu, rassiline või etniline päritolu, usutunnistus või veendumused, vanus, puue, seksuaalne sättumus või keel. Diskrimineerimist või esineda ka mitmel teisel alusel, nagu näiteks isiku poliitilisel või muul arvamusel, sotsiaalsel päritolul, varanduslikul olukorral või geneetilistel omadustel. See nimekiri ei ole ammendav. Diskrimineerimine võib ka toimuda samal ajal mitmel alusel.

Info selle osa kohta

E-giidi see osa aitab paremini mõista tavalisemate diskrimineerimise aluste tähendust.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/03/2019