Kui sind on diskrimineerinud eraõiguslik ühendus või isik, võid lahendada asja tsiviilkaasusega kohtus. See menetluskord kehtib ka siis, kui avaliku võimu kandja diskrimineeris sind eraõigusliku lepingu kontekstis (näiteks töölepingu või kaupade või teenuste osutamise lepingu puhul).

Kaebuse sisu

Oma nõudes peaksid:

  • andma informatsiooni selle kohta, et usud, et diskrimineerimine võis toimuda (kaasama diskrimineerimise alused ja kes, mida, millal, kuidas)
  • nimetama õigusnorme, mida rikuti
  • ära tooma, mida tahad kaebusega saavutada, kaasa arvatud hüvituse summa
  • lisama dokumendid, mis toetavad sinu arvamust, kui neid on

Menetluskord ja tähtajad

Üldjuhul tuleks diskrimineerimise nõudeid esitada aasta jooksul diskrimineerimise esinemisest. Kuid teatud kindlatel aladel on diskrimineerimiskaebustel tähtajad. Seetõttu on oluline välja uurida tähtajad sinu nõudele ja see esitada niipea kui võimalik.

näide Vastavalt eesti seadustele, kui nõue puudutab töölepingu ülesütlemist, tuleb see esitada 30 päeva jooksul. Teatud juhtudel on tähtajad aga pikemad: ebavõrdse töötasu puhul on selleks 3 aastat.

Kohtu hinnang

Kohus annab esmalt hinnangu selle kohta, kas sind on diskrimineeritud. Diskrimineerimisasjadega tegeledes on kohtul kohustus liigutada tõendamiskohustust. See tähendab, et pead kõigepealt kohtule esitama tõendeid, mis tõendavad, et diskrimineerimine toimus. Nende tõendite esitamise kohustust nimetatakse tõendamiskohustuseks.

Kui kohus arvab, et oled toonud piisavalt tõendeid, järeldab ta, et sind on diskrimineeritud, kui just sinu vastane (tööandja või teenuse osutaja) ei suuda piisavalt selgitada seda, kuidas sind on koheldud. Siis liigub tõendamiskohustus (kohustus tõestada, et tegevused on seaduslikud ja õigustatud) sinu vastasele. See tähendab tavaliselt, et nad peavad näitama, et see, kuidas sind koheldi, ei olnud kuidagi seotud sinu omadustega (sinu soo, vanuse, rassi, etnilise päritolu, usu või veendumuste, puuetega jne), või et sinu erineva kohtlemise põhjuseks oli seaduslik, objektiivne ja mõistlik alus.

Hüvitus

Kohus võib kohustada sinu vastast olukorda heastama. Kohus võib nõuda diskrimineerimise lõpetamist sinu vastaselt, sind ennistada endisele ametikohale või mõista sulle välja hüvituse. Hüvitus võib sisaldada hüvitust nii varalise kui mittevaralise kahju eest. Hüvituse summa määrab kohus.

Materjalid

Viimati uuendatud 27/03/2019