Teatud olukordades on lubatav valida tööle, juurdepääsul kaupadele ja teenustele, ja ka eluasemele, teatud omadustega inimesi. Kui selleks on mõjuvad põhjused, ei peeta diskrimineerimiseks olukordi, kus eelistatakse teatud soost, etnilisest päritolust jne inimesi.

Vajalikud nõuded

Selliseid olukordi võib olla, kus töö iseloom või kaupade ja teenuste osutamine nõuab, et isikul (töötajal või kliendil) on teatud omadused. Sellisel juhul peab tööandja või teenuse osutaja näitama, et ta tõepoolest vajab selles kindlas olukorras meest või naist, teatud vanuses või etnilise päritoluga inimest. Seda erandit teatakse tõelise nõudena ja kui sellise selektiivsuse jaoks on mõjuvad põhjused, ei peeta seda diskrimineerivaks.

näide Kui hiina restorani omanik tahab näidata, et tema restoran on autentne, võib ta õigustada selle etnilise päritoluga inimeste palkamist kokkadeks või ettekandjateks. Koduvägivalla ohvritest naiste varjupaik võib samuti õigustada naiste töölevõtmist, kui ohvrid on kannatanud nende meessoost partnerite käe läbi. Ka võib teatrietendus vajada teatud vanuses tegelaste kehastajaid. 

Piisavad põhjused

Tööandja või teenuse osutaja peab andma piisavaid põhjuseid, miks teatud omadustega isikut on töö jaoks vaja, vastasel juhul rikutakse diskrimineerimise keeldu. Selleks, et sellised nõuded oleksid proportsionaalsed, tuleb põhjendus anda iga ametikoha kohta.

näide Tööandja ei või vaid öelda, et tema kliendid on rassistid ja seetõttu ei võta ta tööle musta nahavärvusega isikuid. Kui hiina restorani omanik tahab näidata oma restorani autentsust, ei saa ta õigustada vaid hiina päritolu inimeste palkamist raamatupidajatena.

Loe lisaks diskrimineerimisest töösuhetes  või kaupade ja teenuste tagamisel.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019