Teatud olukordades võib tööandja või eraõiguslik haridusasutus nõuda, et tööle võetakse või haridust tagatakse teatud religiooni või veendumustega isikule, kes jagab tema eetost.

Selliseid olukordi võib olla, kus töö iseloom nõuab isikult teatud veendumusi. Sellisel juhul võib tööandja valida töökohale asjassepuutuvate veendumustega isiku. See kehtib ka eraõiguslike haridusasutuste kohta, kus veendumustel on oluline osa hariduses, võimaldades neil valida seda veendumust jagavaid õpilasi.

Nendes erakordsetes olukordades ei peeta teatud veendumustega isiku töölevõtmist või haridusasutusse vastuvõtmist diskrimineerivaks.

Piisavad põhjused

Selle erandi rakendamiseks peab tööandja või eraõiguslik haridusasutus näitama, et isik tõepoolest peab jagama organisatsiooni eetost või põhilisi väärtusi, et seda tööd teha või selles koolis haridust omandada. See tähendab, et nad peavad näitama, et nõuet rakendatakse selleks, et järgida religioosseid või usulisi doktriine või põhimõtteid, või selleks, et hoida ära konflikti seda religiooni või usku järgiva märkimisväärse arvu inimeste rangete uskumustega. Konflikt peab olema objektiivne. Sellest ei piisa, kui viidata, et ettevõttes või organisatsioonis töötavatele inimestele lihtsalt ei meeldi teistesse religioonidesse kuuluvad või erinevate uskumustega inimesed.

Põhjused, miks valitakse teatud religiooni kuuluv või erinevate uskumustega inimene, peavad kanditeeritavale töökohale eriomased olema.

näide Näiteks katoliku kirik võib nõuda, et uus preester peab olema vallaline katoliku usku mees. Kuid sama põhjendusega ei saa õigustada vaid meessoost koristajate tööle võtmist.

Loe lisaks diskrimineerimisest töösuhetest või hariduses, ja diskrimineerimisest usu või veendumuste alusel. 

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019