Sinu isikuandmed on seotud su eraeluga, mida katab õigus eraelu ja perekonna puutumatusele. Iga sinu andmetega tehtav toiming riivab seega õigust eraelu kaitsele ja võib teatud juhtudel seda ka rikkuda. Seega on oluline, et su andmed oleksid kaitstud ja iga nendega tehtav toiming oleks õiguspärane.

Õigus eraelule

Igaühel on õigus eraelu kaitsele — seda peavad austama kõik teised ühiskonnaliikmed. Seega peab sul olema õigus omada ülevaadet ja kontrolli selle üle, milliseid eraelulisi andmeid — ja kellega — sinu kohta jagatakse. Näiteks on sul õigus kontrollida enda kohta käivat teavet, mis puudutab su nime, kuvandit, perekonnaelu, suhteid teistega, seksuaalelu ja nii edasi.

Kuigi meil on õigus kontrollida, kuidas me andmeid kasutatakse, on sageli ühiskondlikus elus kaasalöömise ja uute tehnoloogiate kasutamise eelduseks, et me ei saa hoida kõike oma isiklikus elus toimuvat saladuses. Seega avaldame tahes-tahtmata oma andmeid riigiasutustele ja teistele isikutele.

Piirangud

Hoolimata sellest, kas oleme olnud töötlemisega nõus, mõjutab põhiõiguste vaatepunktist vaadatuna meie andmete kasutamine ja töötlemine meie eraelu. Eraelu ei ole enam nii privaatne ning seetõttu on meie õigust eraelu kaitsele piiratud. 

Samas ei tähenda igasugune piiramine seda, et õigust eraelu kaitsele oleks rikutud. Ainult juhul, kui selleks on puudunud õiguslik alus või kui piirangud on olnud ebaproportsionaalsed, saame öelda, et õigust eraelu kaitsele on rikutud. Info andmete õiguspärase töötlemise kohta. 

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019