Sinu andmete kasutamist kellegi teise, näiteks mõne riigiasutuse või eraisiku poolt, nimetatakse andmete töötlemiseks.

Andmete töötlemine katab kõiki isiku kohta käiva teabega tehtavaid toiminguid. Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult seaduses ettenähtud juhtudel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruses.

Andmete töötlemise alla käivad järgmised andmetega tehtavad toimingud:

  • kogumine
  • salvestamine
  • organiseerimine
  • talletamine
  • uuendamine
  • korrigeerimine
  • avalikustamine
  • kustutamine

Andmete salvestamise ja talletamisega on tegu näiteks siis, kui su nimi, isikukood ja aadress kantakse elanikeregistrisse, et avalikud asutused saaksid sinuga vajaduse korral ühendust võtta. 

Andmete avalikustamisega on tegu näiteks siis, kui su tööandja annab töötajate seas ringlusesse nimekirja kõikide töötajate sünnikuupäevadega. 

Materjalid

Viimati uuendatud 06/08/2019